Modře kvetoucí skalnička – Modroušek

Edraianthus (Hedraeanthus) modroušek je vytrvalá rostlina kvetoucí krásnými modrými zvonky, výjimečně též bílými, rostoucí divoce většinou na Balkáně. Všechny druhy milují výslunné suché stanoviště. Ve vlhkých letech se stává, že rostliny uhnivají i na dobře drenážovaných stanovištích a proto je nutno je chránit před deštěm tabulkou skla, PVC fólií apod. Nejkrásnější a nejvíce vyhledávaný druh je Edraianthus pumilio vysoký 2—5 cm. Jednokvěté lodyhy v době květu tvoří polštář modrých zvonků. Ostatní druhy:Edraianthus graminifolius, tenuifolius, caricinus, serphylifolius, bosniacus kvetou nahloučené. Z nich je nejhezčí Edraianthus bosniaeus kvetoucí na krátkých lodyhách.

Půda pro všechny uvedené odrůdy je směsí  kamenné vápenné drtě a drnovky s listovkou. Stanoviště vyžadují suché, slunné, dobře drenážované nejlépe svislé spáry otočené proti jihu. Hodí se do malých předzahrádek na jižní stranu, případně do vyětších nádob na terasy, kde jsou rosltinky vystaveny jižnímu slunci. Starší rostliny se velmi těžko přesazují, protože mají kůlový kořen. Množit je možné Edraianthus generativně i vegetativně.

Všechny druhy Edraianthusu jdou velmi dobře pěstovat ze semene. U Edraianthusu pumilio musíme dát pozor při sběru semene, protože vyzrávají postupně od okraje ke středu rostliny a ihned vypadávají. Ostatní druhy tvoří semena dobře a mnohdy se i samy vysévají. Vyséváme na podzim do kořenáčů. Na dno je nutné dát 3—4cm vrstvu drobného štěrku a pak půdu uvedenou na začátku. Semena jemně zasypeme. Výsev navlhčíme spodem tak, že hrnek postavíme do vody a necháme nasát, pak jej zapustíme až po okraj do směsi rašeliny s pískem. Na zimu kryjeme důkladně chvojím, které sundáváme v polovici až ke konci dubna. Výsev chráníme před deštěm a udržujeme stejnoměrnou vlhkost. Semena dobře vyklíčí a malé rostliny je nutné chránit před sluncem přistíněním. Jakmile vyvinou dva první lístky, přepícháme je do hrnků.

Neustále udržujeme stálou mírnou vlhkost a přistínění. Nesmí nás mýlit, že se jedná o rostliny suchomilné, protože pokud jsou malé jejich kořeny, nestačí udržet sami vláhu potřebnou k růstu a semenáče usychají. Jakmile rostliny začínají tvořit další listy, zálivku i stínění omezujeme až přestaneme úplně. Edraianthus pumilio vykazuje při přesazování ztráty až 50 %, ostatní druhy nejsou tak choulostivé. Rostliny do podzimu v hrncích urostou a příštím rokem obvykle kvetou

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ