Maceška

Maceška (Viola tricolor) byla propěstována v četná zahradní plemena a odrůdy z planě rostoucích polních ma­cešek. Patří do čeledě violkovitých (Violaceae). Vydrží v některých rostlinách i několik let, takže se pak stane trvalkou, avšak pěstuje se jako rostlina dvouletá právě tak jako sedmikráska. Semeno podržuje sice klíčivost po 2 roky, avšak klíčívá někdy napolo již v čerstvém sta­vu, a je proto záhodno pamatovat na to při nákupu semen. To, co bylo pověděno o pěstování sedmikrásky, platí i pro macešky.

Do korýtek se vysazují macešky obyčejně s rozkvetlými již květy, takže se dají vybrat odrůdy s barvou vhodnou k omítce domu. Žluté a bílé odrůdy se hodí na stinnou stranu domu lépe než na slunečnou. Hnědé a černavé od­stíny se uplatní nejvýše na žlutavé omítce. Celkem se hodí macešky jen do přízemních oken a balkonů. V patrech se pro svůj nízký vzrůst dobře neuplatní. Při stejném postupu jako u sedmikrásek pokvetou macešky až do konce května a počátku června.