Podzimní balkonové květiny

Na většině domů, ozdobených v létě květinami, zmizí s jeho sklonem všechen jas a s ponurou šedí podzimu velmi zešediví i ulice. Zahlédneme-li někde květinu za oknem, hned srdce poskočí při milé podívané. Pro samou péči o mrtvé zapomínáme na živé, na sebe. Právě v ponuré šedi podzimu je potřeba rozjásat ulice živými barvami květin. Nejvděčnější květinou podzimu je chrysantéma. V truhlících  na oknech vydrží až do poloviny listopadu. Také letní astry v pozdních odrůdách jsou vděčnými podzimními květinami. A tak když se z korýtek odstraní letní květiny, které vydaly ze sebe už vše, co mohly, zastoupí je vhodně uvedené dva druhy květin.

Fotogalerie