Hvězdice horská

Hvězdice horská (Aster alpinus) roste v přírodě na hor­ských porostech Karpat, Alp, Kavkazu a Himalají, v čet­ných, více méně se lišících varietách. Původní horská hvěz­dice má úbory menší, okrajové květné lístky světle modré nebo fialové; var. leiwaster (albus) má okrajové kvítky bílé, trubkovité (v terči), v odkvétání nachové, var. magnificus úbory veliké, okrajové kvítky modré, var ruber červené (nachové), var. ‘speciosus tmavě modré, var. sup erbus ve­liké, světle modré. Variety a původní druh bývají až 20 cm vysoké, předposlední až přes 40 cm, a kvetou v květnu— červnu. Hvězdice patří do čeledě rostlin slož’nokvětých a uplatňují se dobře svou modrou barvou, která je na jaře u rostlin vzácnější. Tomuto druhu úzce příbuzný A. subcoe­rulcus ze Západní Indie je až 50 cm vysoký, úbory má větší, až 5 cm široké, světle modré, u var. floribunalus modré, u var. lucidus veliké.

Semenem se rozmnožují původní druhy. V dubnu až květ­nu semeno vyseté na obehrazený záhon vzchází při mírném zastínění do 14 dnů a podržuje klíčivost po dobu 1 roku. Ošetřování horských hvězdic je podobné jako u tařice; hvězdice žádají však více vláhy a snášejí dobře i polostín. Dělením trsů a řízky se rozmnožují jednotlivé variety, je­likož z výsevú nedávají stejné potomstvo. Dělení se pro­vádí po odkvětu a hvězdice se rozmnožují řízky po vypučení výhonků, když dosáhly výšky 4-5 cm. Při stejném ošetření jako u tance, avšak při častějším rosení, zakoření řízky hvězdic snadno a pak se pěstují na volných záhonech. V prvém roku nedosáhnou hvězdice náležité velikosti, a proto je lépe pěstovat je ještě jeden rok. Milují půdy kypré, humusovité, ne však silně hnojené. Naše zimy obyčejněp řečkají dobře, zvláště pokryjí-li se záhony trochou listí nebo rašeliny.

Do truhlíků se vysazují se zemními balíčky časně na jaře, jakmile počínají pučet. Zem se volí kyprá, zálivka má být dostatečná. Na stinné straně domů se modrá i nachová barva okrajových kvítků náležitě neuplatni. Dobře se od­ráží od žlutavé nebo červené stěny; modrá barva, zvláště její světlé odstíny, nevyniknou na šedi.