Kejklířka

Kejklířka — Mimulus — z čeledě rostlin krtičnikovitých (Scrophulariaceae), původem z jiných světadílů, není pěs­tována v původních druzích, nýbrž v míšencích četných dru­hů, jichž je asi 60. Jsou vyšší i nižší plemena, souhrnně vedená pod označením M. hybridus (M. tigrinus, M. pardali­nus, M. nobilis). Nízké odrůdy jsou vhodné pro pěstování v hrncích. Význačné jsou svými pestrými květy, někdy dvojitými (kalykanthemickými). Všechny kvetou velmi bo­hatě na slunci i ve stínu.

Kejklířky se rozmnožují semeny, která klíčívají do 14 dní a podržují klíčivost až po 4 roky. Vysévají se v březnu na mírně teplé záhony v pařniku a Po vytvoření dělož­ních listů se rozsazují na 3-4 cm. Tak zůstanou do po­loviny května, kdy se vysazují na volné záhony nebo do balkonových truhlíků. Živná, polotěžká zem zahradní s příměskem kom­postu a písku jim jde dobře k duhu, nejsou však příliš ná­ročné. Za dostatku vláhy rychle rostou a bohatě kvetou. Květy většiny odrůd jsou žlutě pestré, nechybějí však od­růdy dvojbarevné s ostře od sebe oddělenými barvami.

Odrůdy se žlutými květy se hodí dobře do korýtek stinné straně, ostatní na strany sluneční. Spíše než účin­ností na dálku působí svými zajímavými květy zblízka. Na domy se světlými omítkami se nehodí. Na 1 m se vysazuje 5-6 rostlin, do normálních korýtek 2-3 řady. Daří se jim dobře také mezi okny. Vyspělé sazenice

z pařníku se nasázejí do hrnků do živné zahradní, polotěžké země. Vláhy milují kejklířky dostatek. V suchu zakrní. Aby bohatě a dlouho kvetly, odřezávají se odkvetlé květy.