Hořec – jedna z mála modrých trvalek

Když zazáří na okrajích lesnatých strání a horských, zejména vápencových úbočích, lilákově modré květy hořce brvitého (Gentiana ciliata) a ve Vysokých Tatrách rozkvetou bledě modré květy hořce zimního (G. jrigida), nemůžeme již pochybovat o tom, že se chýlí léto ke konci. Postupné a téměř nepřetržité květenství různých druhů hořců řadí tyto květiny k nejpoutavějším skalničkám […]

Modře kvetoucí skalnička – Modroušek

Edraianthus (Hedraeanthus) modroušek je vytrvalá rostlina kvetoucí krásnými modrými zvonky, výjimečně též bílými, rostoucí divoce většinou na Balkáně. Všechny druhy milují výslunné suché stanoviště. Ve vlhkých letech se stává, že rostliny uhnivají i na dobře drenážovaných stanovištích a proto je nutno je chránit před deštěm tabulkou skla, PVC fólií apod. Nejkrásnější a nejvíce vyhledávaný druh […]

Hořec – modře kvetoucí trvalka

Hořec je vytrvalá trvalka – skalnička, která se používá už po léta k osázení skalek, malých zahrádek nebo kamnneých koryt a větších nádob.  Nádherné modré zvonce Centiana acaulis otočené dychtivě proti slunci svým vyzývavým postojem jako by k sobě chtěly přilákat co nejvíce včel, dělají na našich skalkách z jara nej větší okrasu. Je nutné […]