Dmuloret

Dmuloret — Calceolaria — náležející do čeledě krtičniko­vitých (Scrophulariaceae), přichází pro výzdobu oken a balkonových truhlíků v úvahu hlavně ve 2 druzích.

Dvouletá C. hybrida, s okázalými většími květy, s mocné vyvinutým spodním rtem, hodí se dobře do oken na stin­né strany domu, ale sotva do korýtek, nebol! za silnějšího deště se rty snadno napiní vodou a překlápěji se; často se pak pod tíhou zlámou i lodyhy. Za okny na severní straně kvetou po několik týdnů, pokud se nedostaví příliš teplé a dlouhé dny, které velkokvětým chnuloretům nesvědčí. Žádají dostatek vláhy.

Rozmnožují se výsevem. Semeno se vysévá počátkem července až do poloviny srpna. Dříve seté dá časněji kve­toucí rostliny. Vysévá se do lehčích, písčitých prstí, oseté truhlíčky nebo misky se umístí v zastínovaném pařniku nebo skleníku. Pad tabulkou skla a papírem vzchází se­meno obyčejně do 2 týdnů. Otírání tabulek nebo jejich ob­racení je nutné, aby se předešlo kapání s tabulek a hnití klíčících semen. Po vyklíčení semen se tabulka sejme, a když dělohy vyspěly, rozsazují se semenáčky na vzdálenost    3 X3 cm do truhlíčku nebo i přímo za záhon do pař­nlku. V posledním případě se na povrch záhonu nanese lehčí písčitá zem. Aby se docílilo pokud možno největšího chladu, stínují se pařníky s dmulorety a větrají vydatně v noci. Když rostlinky zesílily a dotýkají se lístky, vyjmou se i se zemními balíčky a nasázejí do hrnku asi 7 cm širo­kých do písčité, polotěžké země. Příměsek kompostované rašeliny přispívá k lepšímu růstu. Před tužšími mrazíky se uklidí do studených skleníku, kde se jim nejlépe daří na poličkách nebo také na stolech blízko skelné střechy. V hrncích nemilují přes zimu mnoho vláhy, ale dobře jim svědčí mírně vlhké ovzduší, jaké bývá ve sklenících zapuš­těných v zemi. V únoru—březnu, podle síly rostlin a doby výsevu, přesázejí se dmulorety do hrnku 11-12 cm širo­kých, do živné, polotěžké země. Svědčí jim drnovka,  ve směsi s pařníkovou nebo listovou zemí a s příměskem rozdrobených hovězích trusu. Ve studeném skleníku na stolech záhy zakoření a rychle porostou ve statné rostliny. Tam, kdy by šlo o zvlášť veliké rostliny, mohou se ještě jednou přesadit, a to třeba na počátku vykvétání prvních květů. Obyčejně se však zůstane při hrncích 11— 12 cm širokých. Stín a dostatečné větrání, neveliké vý­kyvy tepelné mezi dnem a nocí, náležitá vláha, případné přihnojování vykvašenou močůvkou z hovězích trusu nebo holubincti, pomohou nám k vypěstování prvotřídních rost­lin. Přesychání a průvan jim silně škodí a bývá příčinou výskytu mšic, jimiž bývají dmulorety silně napadány.

Dvouleté dmulorety jsou nejhezčí v nižších plemenech a pestrokvětých odrůdách. Plemeno C. hybrida grandiflo­ra tigrina je oblíbenější než C. h. g. picturata se smytými barvami květů. Nízké odrůdy nesou obyčejně další přído­mek »nana«.

Do truhlíků na severní strany domů je vhodný keřovitý dmuloret se svraskalými listy, známý v zahradnictvích pod názvem Calceolaria rugosa, správněji C. frutícohybrida. Dneš­ní sorty jsou výsledkem křížení četných druhů domácích v Chile a Peru. Nejlépe se uplatňují sorty s květy čistě žlutými nebo také původní druh C. clibrani, s květy o něco většími. Menší, avšak četné květy u některých sort a ozna­čeného druhu vykvétají téměř po celé léto. Jiné kvetou jen na jaře, v květnu—červnu.

Jednotlivé sorty nebo nejhezčí semenáče se rozmnožují řízky, jelikož se z výsevů nedosáhne stejného potomstva. Po odkvětu se rostliny jen mírně zkrátí, a byly-li vysázeny ve volné půdě, nasázejí se do přiměřených hrnku, do lehčí, hrudkovité listovky ve směsi s trochou těžší země, nejlépe drnovky, a umístí v hlubším, studeném pařníku, kde pod hustším stínem snadno zakoření. Na zimu se umístí ve stu­deném skleníku a v listopadu se rozmnoží řízky na mno­žárenském záhonu studeného skleníku. Ty záhy zakoření a nasázejí se rovněž do lehčí, písčité země, do hrnků o prů­měru asi 7 cm. Zůstanou v chladném skleníku. V únoru se přesázejí do hrnku větších, zaštípnou, kdyby se nerozvět­vovaly, a pěstují dále jako dmulorety dvouleté. Některé sorty, jako na př. »Hvězda severu«, nesnášejí dobře tep­lejší polohy a hodí se do chladnějších poloh, kde pak bo­hatě kvetou drobnými kvítky. Sorty kvetoucí přes celé léto inklinují k dlouhodennosti a mohou býti šlechitelům východiskem k vypěstování dlouhodenních sort, které by kvetly bohatě po celé léto.

Keřovité dmulorety žlutých barev se velmi dobře hodí do korýtek na severní stranu domů. V suchých ulicích se jim příliš dobře dařit nebude ani na severní straně, kde se svou žlutí velmi dobře uplatňují na tmavších omítkách, případně na stěnách z neomítnutých červených cihel. Vy­sazují-li se do korýtek přímo, pak se mají napinit starou listovkou ve směsi s těžší, hrudkovitou zemí, třeba z krtin. Přimíšený rozdrobený hovězí trus přispěje k bohatšímu květenství.