Chrysantémy

Chrysantéma v druhu ,Chrysanthemum:.indicurn z velmi početného sortimentu skýtá výběr několika vděčných de­koračních sort, vhodných k výzdobě okenních korýtek. Tak »Staré zlato« svými zlatově zbarvenými úbory rozjásá okna kouzlem slunce, smutnější »Anastazie« s makově na­chovými, menšími, ale četnými úhory se uplatní na světlých omítkách, asi o 30 em vyšší, až 80 cm vysoká »La Tou­lousaine« s barvou hněděčervenou a vespod květných lístků zlatovou dobře se odráží od žlutavých odstínů domů, ma­sově růžová »Marie Masse« s většími, lehce stavěnými úbory se rovněž dobře opře o žlutavé odstíny. »Normandie«, vol­nější stavby, má úhory světle růžové, »Ruby King« sytě krvavě červené, vzdorující i 60 C pod nulou. Čistě bílé úbory má nejnižší z nich, až přes 40 cm vysoká sorta »Stříbrný déšť«. Všechny tyto sorty vytrvají přes zimu venku a z čet­ných jiných sester jsou nejnižší. Vyšší sorty by se v oken­ních korýtkách ani na balkonech dobře nevyjímaly. Tak vzdorné úbory jako »Ruby King« mají sorty Ch. koreanum a Ch. azaleanum. Jde pravděpodobně také jen o Ch. indi­cum, avšak v cenících jsou vedeny pod označenými názvy. Výběr sort není veliký, avšak bude se zvětšovat. Hlavní však je to, že kvetou poměrně dlouhou dobu, až do konce listopadu, a netřeba mít obavu ze zmrznutí úboru.

Všechny označené sorty se snadno rozmnožují řízky. Na jaře, když výkony dosáhly výšky asi 6-8 cm, použijí se za řízky. Ty se mohou nastrkat třeba na obehra,zený záhon promíšený na povrchu silně pískem. Pod okny a mírným stínem, při slabším rosení a mírné jen vláze v zákonu, za­koření všechny. Mírné vadnutí řízku nesmí svádět k příliš­nému stříkání a zalévání. Při nadměrné vláze by řízky hnily. Spíše je na místě mírné větrání; slabá laťka podstrčená pod okno zprostředkuje výměnu vzduchu. Jakmile řízky zakoření, větrá se vydatněji a také se sejmou stíny, poté i okna. Zakořenělé řízky se vysázejí na vzdálenost asi 40 x 40 cm na volné záhony, a zkrátí-li se jednou v mla­dých vrcholcích, dříve zkošatí.

Na 1 m v truhlíku postačí 3-4 rostliny, takže výzdoba oken nebo balkonů je velmi levná, ale radosti udělá za tisíc. Do korýtek se mohou sázet se zemními balíčky přímo, takže není ani zapotřebí sázet je do hrnku.

Kdo se bude chtít pochlubit zvlášť okázalou výzdobou oken, zaopatří si velkokvěté chrysantémy. K tomu se hodí jen nízké, nejlépe chrysantémy o 1 úboru. Ty nemohou ovšem býti levné, neboť vyžadují mnoho odborného ošetřo­vání