Hrachor

Hrachor v druhu Lathyrus odoratus v četných odrůdách s květy bílými, růžovými, červenými a fialovými v mnoha odstínech podobně jako oba předchozí druhy se hodí k orá­mování oken. Semena této luštěniny (Leguminosae) se kla­dou již v únoru do hrnků 7-8 cm širokých po 3-4 po okraji do zahradní písčité země a drží se při dostatečné vláze pokud možno nejblíže skla, aby vyklíčené rostlinky zůstaly co nejnižší. Také jim svědčí nejnižší teploty nad nulou. Když se dají do pařniku, pak co nejblíže oken. Větra­jí se, kdykoliv teplota stoupne nad nulu. Právě nízké tep­loty udržují hrachor co nejdéle v mladistvém tvaru a mají vliv na bohaté květenství. Hrachor vyžaduje ve svém mla­distvém vývoji chladovou jarovisaci. Čím později se vysévá, tím méně kvete. Semenodrží až 4 roky klíčivost, mů­že se síti také přímo do truhlíků, a to již koncem března neb počátkem dubna. Kladou se rovněž 3-4 semena pohro­madě. Z těchto výsevů se nedosahuje tak bohatého kvě­tenství, ani tak velikých květů jako z výsevů ranějších.

K barvě omítky i k pěstovaným květinám volí se vhodný barevný odstín. Kontrasty barev mohou velmi přispět k ma­lebností oken osázených květinami. Doporučuje se odřezá­vat odkvetlé květy. Tvoření semen rostliny velmi vyčerpává, takže přestanou záhy kvést a hynou. Hrachor miluje zem těžší a stálý dostatek vláhy. Příjemně vonící květy potěší milovníka voňavých květin, krása květů každého.