Brambořík

Cyclamen — brambořík – je klasická květina našich babiček pěstovaná v nádobách, a to jak v exteriéru, tak v interiéru. Z 15 známých druhů pouze jediný, brambořík perský — C. persicum, pěstovaný pro pokojové květinářství v mnoha barevných formách, pochází z Blízkého východu. Všechny zbývající druhy jsou domovem ve Středomoří a přilehlých oblastech Alp. Roztroušeně pak také v uzavřených areálech po střední Evropě. Jsou to nízké trvalky s tuhými listy, stříbřitě mramorovanými, vyrůstajícími z dužnaté kulovité hlízy, ukryté mělko pod povrchem.

Květenství stejného tvaru jako u bramboříku perského, ovšem méně okázalé a působivé ve větším porostu. Některé druhy vykvétají v časném jaře, některé během léta. U některých druhů část listů na podzim zaniká, ale starší listy zůstávají a udržují asimilační činnost i v zimě, i když značně omezeně, vzhledem k vegetačnímu klidu těchto rostlin.Brambořík - Cyclamen

Cyclamen europaeum — brambořík evropský

Trvalka s podzemní kulovitou až zploštěle stlačenou hlízou. Listy jsou ledvinovité na dlouhých řapících, na líci stříbřité, naspodu vínově načervenalé. Květy po jednom na dlouhých stopkách, karmínově růžové, vonné.

Jediný zástupce rodu v naší české květeně. Roste porůznu v podhůří a na pahorkatině v listnatých i smíšených lesích v kyprém humusu a dává přednost vápenci.

Výška 5—8 cm, kvete VII.—VIII.

Stanoviště: Polostín, vlhčí podklad, nikoliv mokro. Poloha severovýchod až západ, nejlépe tak, aby veškerá vláha mohla rychle odtékat. Podklad připravit předem: 8—10 cm vysokou vrstvu zeminy, promíchané drobnou vápencovou drtí. Hlízky pak sázíme podle velikosti 3—5 cm pod povrch této zeminy.Tu připravíme z poloviny písku, čtvrtiny drnovky, čtvrtina listovky s přísadou rašeliny a vápencové drti, nebo stejný díl listovky a rašeliny (popř. mórovky) s přísadou vápna u vápnomilných a jílovitorašelinného substrátu u vápnostřemých. Všechny druhy zemin s drenáží.

Zalévám espíše střídmě, snadno se přelije a může být napaden houbou nebo plísněni.Nikdy nesázeje hlízky hluboko. Sázjte více pohromadě a dopřejte jim do léta klid. Jen tak vytvoří bohatý porost a květenství. V naší přírodě nacházíme bramboříky ve společnosti těchto průvodních rostlin: vřes (Calluna vulgaris), kopytník (Asarum europaeum), osladič (Polypodium vulgare), také jelení jazyk (Scolopendrium — Phyllitis), místy také podušky listnatého mechu (Polytrichum), které tvoří živý doplněk jejich porostu a celek působí přirozeným dojmem.