Kamzičník

Kamzičník latinsky Doronicum, v druzích D. caucasicum (D. orientale) s var. magnificum s úbory až přes 5 cm ši­rokými, a s vyšším, až přes 40 cm Vysokým D. cordatum (D. columnae, D. cordifolium) s úhory ještě většími, vyniká žlutí květů, objevujících se v dubnu—květnu. Prvý druh je z Kavkazu, druhý ze západní Evropy, oba zcela zimo- vzdorné. Patří do čeledě rostlin složnokvětých (Compositae).

Rozmnožuje se dělením trsů po odkvětu nebo výsevem. Semeno klíčí do 14 dnů a klíčivost podržuje po 2 roky. Vý­sev se provádí na jaře nebo v létě po uzrání semene. Pod okny a stínem v pařníku nebo na obehrazeném záhonu se­meno vzchází dost brzo a semenáčky se ošetřují podobně jako u tařice, avšak půda má býti promíšena humusem, nejlépe starou listovkou, vláha dostatečná. Dělením se rozmnožují kamzičníky po odkvětu. Do truhlíků  a nádob se vysazuji kamzičníky na jaře, když pučí, se zemními balíčky. Žlutá barva úboru se uplatňuje dobře na stinné straně domu, avšak splývá se žlutí lesklých cihel.