Astry

Letní astry (Callistephus či Aster chinensis) patří také  do čeledě rostlin složnokvětých (Compositae). Pro letní vý¬zdobu oken se nehodí, protože v létě rychle odkvétají a zdo¬bily by okna jen krátkou dobu. Jinak je tomu v podzimu s krátkými a chladnými dny.

Do okenních truhlíků se hodí jen nižší odrůdy. Podle doby vyspívání se vysévají v dubnu nebo až v červnu. Mohou se síti pro tento účel do volné půdy zahradního záhonu. Semeno letních aster po mírném zakrytí žádá silnějšího přimáčknutí povrchu, pak se však doporučuje ještě docela tenké posypání kyprou zemí, aby povrch nebyl hladký. Se¬meno při náležité vláze vzchází za několik dní. Klíčivost po- držuje asi po 3 roky. Rostlinky se včas rozsázejí na vzdálenost 4-5 X 5 cm, a když zesílí, vysazují se na vzdálenost 15-20 x 20 cm. V podzimu se s pěknými kořenovými balíčky, po předchozím, nejlépe večerním zalití, vyjmou z půdy a mohou se sázet přímo do korýtek. Také je lze nasázet do hrnků. To už pokvetou. Zem postačí taková, jaká je právě v korýtku po letních květinách.

Různé odstíny barev bílé, růžové, červené, krvavé, modré až sytě fialové dovolují výběr odstínu vhodného k omítce domu. Podle velikosti trsů bude zapotřebí 5-6 rostlin ve dvou řadách do normálního korýtka.