Netykavka

Netýkavka — Impatiens — z čeledě Balsaminaceae pro výzdobu oken a balkonů přichází v úvahu v druzích L hol- stu, s květy živě červenými, L sultani, s květy červeně fia­lovými, a L petersiana, choulostivější, s květy karmínový­mi. Prvý druh je domovem ve vyšších pohořích východní Afriky, druhý je ze Zanzibaru, třetí z teplé východní Af­riky. Dnešní sorty jsou míšenci těchto a jiných druhů, ač se řadí v cenících k některému z nich. Je také vypěstována sorta s květy bílými.

Přestože jsou to druhy africké, nejsou příliš choulostivé. Jen v zimě žádají vyšší teploty kolem 15-160 C. Rozmno­žují se snadno řízky v kteroukoliv dobu, pro letní květen­ství nejvýhodněji od ledna do počátku března. Na množárenském záhonu v teplém skleníku, zastrkány do písku nebo lehčí písčité země záhy zakoření, když se rosí. Str­kají se jen mělce do množárenského záhonu. Dužnaté řízky nasázené do menších hrnku do hrubší, lehčí, písčité země rychle zakoření a rostou v teplém skleníku rychle v košaté rostlinky, když se zaštípnou. Od března lze pěstovat af­rické netýkavky na teplém záhonu pařniku, kde pod stí­nem za slunečního úpalu a při mírném větrání za, příhod­ného počasí, při dostatečné vláze rychle rostou a přesadí se nakonec do hrnků 10-12 cm širokých. Zalévá se jen vlaž­nou vodou. Africké netýkavky kvetou záhy, již na rostlinkách sotva zakořenělých, a kvetou až do podzimu. V zemi nejsou vybíravé, nejlépe se jim však daří ve staré listovce ve směsi s trochou těžší půdy a písku.

Do truhlíků se mohou vysazovat bez obavy koncem květ­na. Jasně červené a růžové odstíny se dobře odrážejí i ve stínu od světlých omítek. Na tmavším pozadí se náležitě neuplatní. Jižní stranu dobře nesnášejí. Milují stín. Na 1 m přijde 4-5 rostlin. Matečné rostliny lze získat z říz­ků v létě. Také lze na podzim i starší rostliny se zemními balíčky vyzvednouti z volné půdy, nasázet je do hrnků, a po umístění v teplejším skleníku záhy zakoření. V lednu nebo později seříznuty asi o polovinu dužnatých výhonů, záhy vypučí nové letorosty, jichž se použije na řízky.

Africké netýkavky lze také pěstovat za okny ve stin­ných oknech. Při dostatečné zálivce se jim tu dobře daří, když se přesázejí včas, aby měly dostatek živin. Přezimují dobře v kuchyních, kde bývá teplejší a poněkud vlhčí ovzduší.