Kruhatec

Kruhatec, známější pod latinským názvem Cortusa maltthioly, je pěknou prvosenkovitou rostlinou (Primulaceae), podobnou a úzce příbuznou prvosenkám. Původem ze švý­carských Alp, také na asijských pohořích rostoucí, dává přednost mírnému polostínu před piným výsluním. Jarní slunce snáší ovšem zcela dobře. S květnými stvoly bývá až přes 20 cm vysoký, kvete velmi bohatě modřenachovými květy v květnu—červnu. Jeho variety var. grandiflora má větší, nachově červené, var. hirsuta tmavější červené kvě­ty; obě jsou z asijského středohoří; var. pubescens má na­chové květy. Je ze sedmihradských pohoří.

Rozmnožuje se výsevem a dělením. Semeno se vysévá časně na jaře do lehčí, humusovité země a nepokrývá se, nýbrž jen přitlačí. Na oseté misky nebo truhlíčky se položí skleněné tabulky a papír. Ve skleníku nebo v pařníku vzchází semeno, podržujicí klíčivost po 3 léta, obyčejně do 14 dnů. Když většina semen vyklíčila, sejme se papír i se skleněnou tabulkou, která se do té doby každodenně obrací nebo otírá. Výsevy se udržují dostatečně vlhké. Když se dě­lohy vyvinuly, přikročí se k rozsazování (k pikýrování). Rozsazuje se na vzdálenost 2 x 2 cm do truhlíčku nebo řidčeji do pařníku, pokud hrozí mrazíky, pod okno. Přes polední hodiny je radno rostlinky zastínit. Když srůstají, vysázejí se ven na záhon, chráněný pokud možno před po­ledním sluncem, nebo se zrobí stín z užších prken řídce položených na vysokém laťoví, aby se mohlo zastíněným zá­honem procházet. Kruhatec miluje zem humusní, starou listovku přimíšenou do půdy. Dostatečná vláha až do hynutí listů podporuje tvorbu silných, bohatě kvetoucích trsů. Přes zimu se doporučuje lehký kryt z listí.

Do truhlíků se vysazuje kruhatec při pučení listů na jaře; dá se však přesazovat s balíčky země i v piném květu. Pak ovšem dříve odkvétá. Nachové barvy zanikají ve stínu, zato však působí znamenitě na světlých omítkách. Dobře se uplatní s jinými žlutými jarními květinami, na př. s ta­řicí. Pak vynikne i ve stínu. Tato vděčná květinka bývá v cenících vedena také pod názvem Primula cortusoides.

Na jaře nebo po odkvětu lze ji rozmnožovat dělením. To­hoto způsobu rozmnožování se používá méně, jelikož z vý­sevu se dostanou rostliny bohatěji kvetoucí.