Letničky na balkon pro přímý výsev

Sortiment letniček je opravdu velmi bohatý i rozmanitý. Některé druhy vyžadují předpěstování ve skleníku a v pařeništi, jiné je možné vysévat přímo na záhon nebo do truhlíků. A není jich rozhodně málo. Většina letniček je velmi nenáročná a může se pěstovat v každé zahrádce. Ovšem, chceme-li se dočkat úspěchu, určitým požadavkům musíme vyhovět Těžké, slévavé půdy jsou pro přímý vysev nevhodné. Také zastínění snese jen málo druhů. Nejlépe se daří v teplé slunné poloze, v hlinitopísčité půdě s dostatečnou zásobou živin. Ideálním jsou komerčně běžné substráty pro balonové květiny, doplněné o přídavek běžné půdy s příměsí písku

Výsevy letniček

LetničkyZáhony pro vysev musí být pečlivě připraveny, aby semeno přišlo do Čerstvé půdy, ale ne příliš hluboko. U některých druhů s velmi jemným semenem stačí semeno jen zamáčknout. Semena, vysetá příliš hluboko, vzcházejí nejednotně a často nevzejdou vůbec. Při výsevu dbáme, aby na záhonech nezůstaly zbytky osiva, protože některá semena ptáci velmi rádi vyhledávají a často způsobí škody i na osetém záhoně.

Zaseté osivo do vzejití pokud možno nezaléváme, na jaře bývá většinou v půdě ještě dostatek vláhy, aby semeno vzešlo. V případě, že je třeba výsevy zalít, musíme až do vzejití zalévat častěji, aby se na povrchu nevytvořil půdní škraloup, který by vzcházející rostlinky udusil. Další předpoklad úspěchu je včasné vyjednocení mladých rostlinek, zvláště při příliš hustém výsevu.

Doba výsevu se liší podle požadavků jednotlivých druhů. Většinou vyséváme co možná nejdříve na jaře, ale některé druhy (Cosmea, Tropaeolum) až koncem dubna, aby vzešlé rostlinky nebyly zničeny pozdními mrazíky.

Druhy letniček vhodných k přímému výsevu

 • Alyssum — Tařice.

  A. maritimum je 10—15 cm vysoká a áž 50 cm široká. Vysévá se od konce března, semeno vzejde během 10 dnů. Rostliny jsou doslova obaleny drobnými bílými nebo světle fialovými kvítky, které pronikavě voní. Kvetou od června až do pozdního podzimu. Vysévají se na obruby, do skalek, osvědčily se 1 mezi růžemi. Daří se v okenních truhlíčcích nebo kameninových mísách.

 • Amaranthus — Laskavec

  A.  caudatus dorůstá 70—100 cm. Používá se jako solitérní rostlina nebo k zakrytí zdí, plotů apod. Vysévá se koncem dubna, kvete od červen¬ce do mrazu.

 • Brachycome — Všelicha

  B.  iberidifolia se vysévá koncem dubna až počátkem května. Rostliny jsou 20 cm vysoké, hustě rozvětvené, s drobnými modrými kvítky. Jsou vhodné na rabata I do skalek. Kvetou od června do září.

 • Calendula — Měsíček

  C.  officinalis se pěstuje v mnoha odrůdách různých tvarů úboru. DNes existují nové odrůdy jemných pastelových odstínů žluté a oranžové barvy. Semeno se vysévá pokud možno nejdříve, dobou

 • Měsíček — Calendula offic. Radio

  výsevu si můžeme regulovat dobu květu. Semeno vzejde během 10 dnů. Z dubnového výsevu rostliny kvetou od Července do podzimu. Hlavně první květy jsou velké a plné, pozd- nější jsou stále drobnější, zvláště když se na rostlině ponechají odkvetlé.

 • LetničkyCallistephus — Hvězdice, čínská astra

  C. chinensis se většinou pěstují jen z předpěstované sadby, avšak I z přímého výsevu můžeme získat velmi pěkné rostliny. Semeno vyséváme od poloviny dubna. Sortiment je velice rozsáhlý — více než 80 odrůd — rozmanitý ve vzrůstu i ranosti nakvétání. Rostliny z přímého výsevu kvetou asi o tři týdny později než předpěstované.

 • Centaurea — Chrpa

  Pěstuje se 5 odrůd C. imperialis a C. moschata, které jsou navzájem podobné, a 1 odrůda C. cyanus. Semeno vyséváme již koncem března až počátkem dubna. Rostliny jsou až 80 cm vysoké. Květy jsou vhodné i řezu, kvetou od července do října.

 • Clarkia — Klarkia

  C. elegans se vysévá v dubnu a kvete od poloviny června do poloviny srpna. Používá se na rabata 1 k řezu. Výška rostliny je až 60 cm, k dostání je ve třech barvách.

 • Convolvulus — Svlačec

  C. tricolor vyséváme v březnu až dubnu. Nizké plazivé rostliny mají výhony až 70 cm dlouhé. Kvete od července do září. Modré květy s bílým středem se na noc a za špatného počasí zavírají.

 • Cosmos — Kosmea

  C. bipinnatus má jasně zelené, jemně střihané listy a dorůstá 80 až 100 cm. Velké jednoduché úbory jsou bílé, růžové nebo červené. Je vhod¬ná na rabata i pro řez. Kvete od července do mrazu. Semeno vyséváme až koncem dubna nebo počátkem května.

 • Cynoglossum — Užanka

  C. amabile vyséváme v dubnu. Nesmí se vysévat příliš hluboko. Rostli¬na 40 cm vysoká je podobná pomněnce. Kvete od června do srpna a je hojně navštěvována včelami.

 • Delphinium — Ostrožka, stračka

  Prodává se D. ajacis fl. pl. ve směsi a D. consolida fl. pl. v barvě bílé, růžové, modré a fialové. Semeno vyséváme v březnu až dubnu, vzchází poměrně zvolna, až 3 týdny. Rostliny jsou až 100 cm vysoké a kvetou od července do srpna. Také se může vysévat pozdě, na podzim — pak jsou rostliny urostlejší a více a dříve kvetou.

 • Dimorphoteca — Dvoutvárka (zlatokvět)

  Pěstují se dvě oranžové odrůdy D. sinuata a jedna bílá D. pluvialis. Semeno vyséváme během dubna. Rostliny jsou 30—35 cm vysoké, kvetou od června do srpna. Vhodné jsou na obruby, rabata i do skalek.

 • LetničkyEscholtzia — Hůlek, kalifornský mák

  E. californica se prodává v pěti jasných svítivých barvách. Vysévá se v dubnu, výsevy musíme včas jednotit. Kvete od června do podzimu Rostliny jsou 40 cm vysoké, v příznivých podmínkách se rozrůstají do šířky až 50 cm. Je vhodný na rabata a pestré záhony.

 • Godetie — Zářivka

  G.  grandiflora se pěstuje v 8 odrůdách. Semeno vyséváme v dubnu. Rostliny jsou 30—40 cm vysoké, jednoduché i plné květy svítivých barev jsou podobné azalkám. Kvetou od čer-vence do srpna. Jsou vhodné na ra- bata i do pestrých záhonů.

 • Helianthus — Slunečnice

  H.  annuus fl. pl. zlatožlutá plnokvětá odrůda dorůstá výšky až 100 cm. Vysévá se koncem dubna a kvete od července až do mrazu. Je vhodná i jako solitéra nebo k zakrytí plotů, zdí a podobně.

 • Chrysanthemum — Kopretina

  Ch. segetum a Ch. carinatum se prodává ve 4 odrůdách, které jsou vhodné hlavně k řezu. Semeno vyséváme koncem dubna. Rostliny jsou 50—70 cm vysoké a kvetou velmi bohatě od července do mrazu.

 • Ipomaea — Povíjnice

  I.  purpurea, fialově modrá, je velmi rychle rostoucí popínavá rostlina. Dorůstá až 3 m. Semeno vyséváme koncem dubna až počátkem května. Kvete od července až do mrazu.

 • Iberis — Iberka

  I. amara a I. umbellata je k dostání v pěti odrůdách. Vysévá se koncem března až počátkem dubna. Kvete v červnu až červenci. Rostliny jsou 30—40 cm vysoké, velmi vhod¬né na obruby, rabata i do okrasných mís a truhlíčků.

 • Kochia — Letní cypřišek

  K. scoparia var. trichophylla se vysévá během dubna. Rostliny jsou až 1 m vysoké, pravidelného vejčitého tvaru s jemnými, světle zelenými lis¬ty, které se na podzim zbarvují červeně. Mohou se tvarovat stříháním.

 • Lathyrus — Hrachor

  L. odoratus se pěstuje v 15 odrůdách. Je to velmi pěkná a málo do ceněná květina k řezu. Vysévá se během dubna, nejlépe k drátěnému pletivu. Kvete od června do července. Dobu květu prodloužíme, když včas odstraňujeme odkvetlé květy a nenecháme tvořit semeno.

 • Linaria — Lnička

  L. bipartita se pěstuje ve směsi převážně dvoubarevných květů. Vysévá se od března do května a kvete od června do srpna. Je asi 40 cm vysoká.

 • Nigella — Černucha

  N. damascena se vysévá od dubna do května. Kvete asi 6 týdnů v červenci až září podle doby výsevu. Rostlina je 40 cm vysoká, modrokvě tá. Je vhodná do pestrých záhonů a tobolky se mohou sušit do zimní vazby nebo váz.

 • Papaver — Mák

  P. somniferum a P. rhoeas je v pro¬deji v 8 odrůdách. Je 60—100 cm vysoký. Vysévá se od března do dub na, musí se včas vyjednotit. Přesazování nesnáží. Kvete od června do července. Plné květy jasných barev jsou velmi nápadné. Uříznutá poupata ve váze vykvétají.

 • Phacelia — Svazenka

  P. campanularia, hořcově modrá, je pěkná letnička, kvetoucí brzy po výsevu, je také vhodnou pastvou pro včely. Vysévá se od března do května, z dubnového výsevu kvete od června do července. Je asi 15 cm vysoká.

 • Reseda — Rezeda, rýt

  R. odorata se vysévá v dubnu. Rostliny jsou 40 cm vysoké a kvetou od července do září. Je vhodná na rabata i do květináčů, příjemně voní, je medonosná.

 • Tropaeolum — Lichořeřišnice (řeřicha)

  T. majus se prodává v 7 odrůdách. Vysévá se koncem dubna až počátkem května. Rostliny kvetou od poloviny června až do mrazu. Plazivé odrůdy mají výhony dlouhé až 2 m, keříčkové odrůdy jsou kulovité, 30—40 cm vysoké. Jsou vhodné do truhlíčků, okrasných mís I na rabata.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ