Výsevy letniček pro balkony a terasy

Je mnoho krásných druhů jednoletých květin, které není třeba předpěstovat v pařeništi, nýbrž mohou být vysévány přímo na místo Některé, jež mají kůlový kořen, nesnášejí dobře dokonce ani přesazování, na příklad Papaver, Reseda, Escholtzie Pěstují se vždy jen

z přímého výsevu. Při volbě druhu a odrůdy snáme na zřeteli především účel upotřebení, dále místo, kam chceme květiny vysévat.

Podle upotřebení rozdělujeme letničky zhruba do tří skupin.

  1. Letničky k řezu

    Caléndula, Centaurea, Clarkia, Cosmea, Delphinium, Gypsophllla, Clirysanthemuin. Lupinus, Malope, Papaver.

  2. Letničky k výsevu

    Alyssutn, Ditnorphoteca, Escholtzia, Godetia, Iberis, Nigela, Reseda.

  3. Plazivé a popínavé letničky

    vysoké druhy letniček, kterých se používá k ukrytí nevzhledných míst, k zakryti plotů, besídek a pod.; Aniaranthusv Helianthus, Kochia, Convolvulus, Ipomea, Lathyrus, Tropaeolum.

Většina letniček vyžaduje slunné stanoviště. lehčí, písčito-hlínité humusm půdy. Při pěstování květin v těžších půdách, které snadno kornatí. Zasypáváme vyseté semeno lehčí zemí, nejlépe starým , zetlelýni kompostem a ve vegetaci často záhony okopáváme, i když nejsou zapleveleny, aby se půda dobře provzdušila. Také přímé hnojení většiny na letniček nesnáší, rostliny vytvářejí mnoho listů na úkor květů a jsou méně odolné vůči chorobám.

Výsevy letniček

Doba výsevu je různá, většina letniček se vysévá pokud možno brzy, na příklad Papaver nebo Delphinium vyséváme jakmile to počasí dovolí. U jiných druhů, které nesnášejí mráz, na př. Tropaeolum nebo Cosmea, řídíme dobu výsevu tak, aby vzešlé rostlinky nebyly poškozeny pozdními mrazy. Každý druh potřebuje určitou dobu vývoje od .výsevu do kvetu. Tak můžeme výsevem někdy regulovat dobu květu. Velmi raný nebo velmi pozdní výsev může být snadno zničen nepříznivými podmínkami nebo škůdci.

Semeno vyséváme na dobře připravené záhony do řádků nebo do hnízd. Hloubka výsevu se řídí velikostí semena a vzdálenost řad vzrůstem rostliny. Je-li velké sucho, musíme výsevy zalévat. Do vzejití zaléváme méně, avšak častěji po vzejití rostlinek zaléváme již vydatněji

Letničky vhodné k řezu

Calendula officinalis (měsíčník) je známá, velmi nenáročná květina, které , se daří v každé zahradní půdě s dostatečným obsahem vápna. Semeno vyséváme od poloviny dubna; vzejde za 1 týden. Rostliny jsou 50 až 60 cm vysoké a kvetou od července až do října. Barva květu je žlutá až tmavě oranžová.

Clarkia elegams  je 60 cm vysoká, bohatě kvetoucí rostlina s menšími plnými květy, bílých, růžových a červených odstínů. Vysévá se od poloviny dubna. Semeno vyklíčí během 6—12 dnů. Kvete od poloviny června po celé léto. 

Cosmea. Pěstuje se Cosmea bipinala, která má jasně zelené, jemně stříhané listy a květy bílé, růžové nebo červené, a Cosmea hybrida, která má hrubší tmavozelené listy a žluté nebo oranžové květy. Semeno vyséváme koncem dubna a začátkem května, neboť mladé rostlinky mohou být velmi snadno zni¬čeny pozdními mrazy. Semeno vzejde za ’6—12 dnů. Bohaté rozvětvené rostliny dorůstají výšky 80—140 cm a jejich jednoduché i plné květy kvetou od začátku července až do podzimu, kdy jsou zničeny prvními mrazy.

Delphinium (ostrožka). Z jednoletých ostrožek se nějčastěji pěstují nízké (20 cm) i vysoké (50—100 cm) formy, s hustě seřazennýmikvěty v čistých barvách i ve směsi. Kvete od června do srpna. Deplhium consolida, 60—80 cm vysoká, velmi rozvětvená. Odrůdy jsou pěstovány v čistých barvách i ve směsi. Kvete poněkud později než D. ajacic, avšak kvete až do podzimu. Ostrožka žádá výživné a propustné půdy. Semeno vyséváme brzy na jaře, jakmile to půda a počasí dovolí. Vzejde za dva až’ tři týdny Semeno ostrožky můžeme také vysévat na podzim v říjnu nebo listopadu.

Gypsophila (šater) Gypsophila elegans je asi 50 cm vysoká letnička s mnoha drobnými kvítky. Pěstuje se v Čistých barvách a je velmi vhodná pro vazbu kytic. Gypsophila miluje suché půdy, bohaté vápnem. Semeno vyséváme od začátku dubna. Vyklíčí za 1—2 týdny. Kvete od června do srpna.

Chrysanthemum (kopretina). Jednoleté kopretiny Ch. carinaturn a Ch segetum, náleží mezi nejvděčnější letničky. Vyžadují výživnou půdu a slunné stanoviště. Semeno vyséváme koncem dubna až počátkem května, vzejde za 1—2 týdny. Rostliny jsou 50—’70’ cm vysoké a kvetou od července do podzimu, kdy bývají silnějšími mrazy zničeny. Pěstují se v čistých barvách i ve směsi.

Lupinus  Celkem nenáročná letnička, pěstovaná v mnoha druzích a odrůdách. U nás se pěstuje zatím L. Haartwegii ve směsi. Rostliny snášejí plné slunce i stín. Semeno se vysévá od začátku dubna, vzejde za 10—14 dnů. Kvete od začátku července až do podzimu. Květy jsou velmi trvanlivé a vydrží dlouho ve váze.

Papaver (mák) patří mezi nejjrásnější letničky. Pěstuje se v mnoha odrůdách čistých barev i ve směsích. Jeho nevýhodou je, že je velmi krátká trvanlivost květů. Papaver Rhoeas, 50—60 cm vysoké jednoduše i plně kvetoucí odrůdy. Papaver paeoniflorum fl.  90 cm vysoké rostliny s velkými pivoňkovitými květy. Semeno vyséváme jakmile to půda a počasí dovolí. Vzejde za 8—12 dnů. Mladé rostlinky musíme včas vyjednotit. Rostliny kvetou od července do srpna

Letničky pro okrasné záhony , předzahrádky a balkonové truhlíky

Alyssum (tařice) A. Benthatnii, 25 cm vysoké a až 50 cm široké bohatě kvetoucí rostliny pronikavé vůně. Vysévá se od konce března. Semeno vyklíčí za 7 dnů; Rostliny jsou obaleny drobnými bílými kvítky a  kvetou od června až do podzimu. Bývají napadány dřepčíky a blýskáčky, proti kterým používáme Dynocidu.

Dimorphoteca (zlatokvět). Nejčastěji se pěstuje D. avrantiaca, kvetoucí zlatožlutě, nebo svítivě oranžově. Nejlépe se daři v sušší, hlinito-písčité půdě ve slunné poloze. Vyséváme koncem dubna. Květy se na noc a za deštivého počasi zavírají.

Godetia  grandiflora, 20—40 cm,vysoké bohatě kvetoucí rostliny svítících barev. Jednoduché a , plné květy se podobají květu azalek. Godetii se daří v každé zahradní půdě. Vysévá se v dubnu, semeno vzejde za 1—2 týdny. Kvete v červenci až v srpnu.

Iberis (štěničník). Jako letnička se pěstuje  bílý a v barvách. Tato velmni nenáročná letníčka se daří v každé zahradní půdě ve slunné poloze Vysévá se brzy na jaře, v březnu až v dubnu, semeno vzejde během 6—8 dnů. Rost¬liny jsou 25—30 cm vysoké a kvetou v červenci až v srpnu

Reseda. Reseda odorata, je 15 až 40 cm vysoká, příjemně vonící rostlina. Drobné kvítky jsou zelenavé, červené nebo žlutavě zelené barvy s červený mi nebo zlaté žlutými prašníky Daří se v každé zahradní půdě na teplém slunném stanovišti. Vysévá se na jaře a semeno vzejde během 14 dnů Klíčící rostlinky bývají často zničeny dřepčíky a proto musíme včas pamatovat na ochranu. Rostliny začínají kvést v čer¬venci a kvetou až do podzimu. Reseda dává též velmi dobrou pastvu pro včely.

Vysoké plazivé a popínavé druhy letniček

Amarantus (laskavec). Pro volný výsev se používá A. caudaíus se světle zeleným nebo tmavě červeným květenstvím. Rostliny jsou 70 až 100 cm vysoké a vyžadují teplou a slunnou polohu a výživnou hlínito písčitou půdu. Vyséváme koncem dubna až začátkem května, semeno vzejde za 6—12 dnů. Kvete od poloviny čer¬vence až do podzimu. První rané mrazy rostliny zničí.

Convolvulus (svlačec). C. tricolor je plazivá, 30 cm vysoká rostlina. Velké trychtýřovité květy se na noc a za deštivého počasí zavírají. Svlačec sel. daří v každé půdě Vysévá se v březnu až v květnu, semeno vzejde za 10—-14 dnů. Při jednocení ponechávámé V jednom mi stě 2—3 rostliny. Svlačec kvete od konce června celé léto.

Tropaeolum (řeřicha). Pěstuji se plazivé formy, které mají až 3 m dlouhé výhony, i keřičkovité odrůdy neplazivé jsou 25—30 cm vysoké. Pěstují se ve směsích i v čistých barvách. Řeřicha se nejlépe daří v hlinitopísčité půdě ve slunné poloze. Vysévá se až začátkem května.Semeno vy¬klíčí za 10—14 dnů. Řeřicha začíná kvést od poloviny června a kvete až do podzimu, kdy rostliny zničí mráz.

Ipomea (povijnice) je popínavá nejrychleji rostoucí letníčka, dosahující výšky až 3 m. Pěstuje se hlavně Ipomea  purpurea v barvách i ve směsi. Daří se v každé zahradní půdě na slunném teplém stanovišti. Vysévá se koncem dubna a vzejde během jednoho týdne. Rostliny  potřebují pro svůj růst pevné opory a proto se vysévá k plotům nebo ke stěnám, na které připevníme lafky. Kvete od června až do podzimu, kdy jsou rostliny zničeny mrazem.

pozn. zdroj popínavé letničky

 

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ