Trvalky kvetoucí na podzim

V  první polovině října se může pokračovat ještě v sázení lilií, violkových, petrklíčových, čemeřicových trsů do hrnků nebo bedniček. Z půdy vyzvedneme jiřiny, mečíky, dosny, šfavely (Oxalis deppei). Ořízneme jim lodyhy nebo listy nevysoko nad kořeny a dáme je oschnout do vzdušných místností, kde nemrzne.

Počátkem měsíce můžeme ještě sázet cibule hyacintů, tulipánů, narcisů, ladoněk. Trsy chrysantém můžeme vyzvednout s kořenovými balíky, nasázet je do přiměřených hrnků nebo bedniček; důkladně je zalijeme, umístíme do chladnější místnosti k oknům, kde při dostatečné zálivce pokvetou, podle sorty, až do listopadu. Tak zvané  Koreánky (Chrysanthemum indicum var. koreanum) zmrzávají v úborech při tužších mrazech než 6° C. Část si jich proto nasázíme také do hrnků ( viz článek Podzimní dekorace truhlíků), abychom měli květy, kdyby venku zmrzly. 

Chryzatnémy

Nezmrzly-li dosny (Canna), můžeme je nasázet s kořenovými baly do kbelíků nebo velikých hrnců. Důkladně zality a postaveny do mírně teplé místnosti k oknu, pokvetou až do listopadu. Hlízy korunkovitých sasanek nasázíme do hrnků. Můžeme dát po 3 až 4 do hrnků širokých 12 cm. Pokryjeme je trochou země. Při mírné vláze než zakoření, pak dostatečně zaléváme, v chladnější místnosti u světlého okna vypučí jemné listy, v únoru pěkné květy. Hezké jsou odrůdy De Caen, St. Bravo a St. Brigid.

FLoxy

V říjnu můžeme už vysil semena druhů, žádajících vvmrznutí, aby dobře klíčila. Jsou to především semena hořců (Gentiana), floxů (Phlox paniculata). oměje (Aconitum stoerckianum), širokolištého hrachoru (Lathyrus latifolius) violek. Můžeme sít také semena těch druhů, které po samovýsevu na jaře dobře vzcházejí. Aby nám nezapadly ty trvalky sněhem, které chceme množit, vyzvedneme je a založíme na místě, kde nepřekáží a můžeme je přikrýt za tužších mrazů. 

Hořec

V zimě, kdy je více volného času, můžeme trsy rozdělit pro jarní sázení. Záhony s trvalkami pokrýváme kompostem, milující rašelinu (astilbe, spiraeje. kapradiny) rašelinovým kompostem nebo listovkou. Vrstva, kterou dáme, může být 3 až 4 cm silná. Choulostivější trvalky, jako na př. lilie zlatá, kopinatolistá chráníme před tuhými mrazy položením beden, vycpaných slámou, senem, mechem a podobně

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ