Hyacinty v květináči

Hyacinty pocházejí z Orientu. Jejich kultura byla v XVII. letí ve velkém zavedena v Holandsku. Kultury hyacint pokoušeli se zavést Dánové na ostrově Fyenu, Němci v okolí Berlína, ale i Američané, kteří v Holandsku mimo matečních ulí nakoupili několik lodí země. Tyto pokusy skončily nezdarem. Lepších výsledků bylo dosaženo s kulturou tulipánů, hlavně u rychlení […]

Cibuloviny ? Na balkon mohou i rychlené

Rychlené cibulovíny jsou zcela běžnou kulturou zahradictví, které jimi výhodně rozšiřují sortiment kvetoucích rostlin v zimním  a jarním období. Rychlením se zabývají i drobní pěstitelé, kteří většinou mají í dostatek vlastních zkušeností; vždyť nejde o nic nového. Pro ty, kteří začínají nebo se potýkají s neúspěchy, si zopakujeme hlavní zásady . Některé cibuloviny totiž již […]

Množíme hyacinty pro vlastní výsadbu na balkoně

Narychlená hyacintová cibule nesmi být po odkvětu zahozena jako nepotřebná. Právě narychlená cibule může přinést zahrádkáři, milovníku květin, mnoho dalších radostí. Než takováto cibule k rychlení vyroste, trvá to 4—5 let. Jarní použití hyacintů na balkonech tedy nemusí být jednorázvou záležitostí, ale je možné hyacintové cibule uchovat i pro další sezonu. Jak tedy na to […]