Pěstování tulipánů

Až do nedávná sé k nám převážná část tulipánových cibulí dovážela ze západních zemí, hlavně z Holandska a Belgie. Mylně se mělo zato, že v našich podmínkách nelze kvalitní cibule vypěstovat. Teprve moderní agrobiologie nám otevírá oči. Na vypěstování tulipánových a hyacintových cibulí máme proto zájem, že je poměrně málo nákladné. Květy jsou pěknou okrasou na záhonech i ve vázách a dají se i snadno rychlit. Tulipány mají velkqu naději, že se stanou lidovými květinami a že nebudou chybět v žádné zahrádce. Těšíme se, že si potřebné množství cibulí tulipánů vypěstují též naši zahrádkáři.

Půdní podmínky pro pěstování tulipánů

Nejvhodnější jsou půdy lehčí, bohatě zásobené humusem, tedy půdy výživné a přitom záhřevné. Těžší, uléhavé půdy, které jsou pravidelně studené, jsou pro pěstování nevhodné. Činnost půdních mikroorganismů podporujeme hnojením statkovými hnojivý. Nehnojíme však jimi přímo pod kulturu, nýbrž aspoň rok předem. Žádoucí je i přiměřená půdní vláha, kterou můžeme udržovat umělou závlahou.

Tulipány

Podnebí

Nejlepších pěstitelských výsledků dosahujeme v teplejších oblastech, to je u nás v nížinách. Nejvhodnější prostředí pro pěstování cibulových květin je v Čechách v Polabí, na Moravě pak v celé jižní a jihozápadní části. Zde nacházíme jak vhodné podnebí tak i půdy. Na vývoj cibulí má vliv jednak podzim, hlavně pak jaro. V podzimu po výsadbě jsou žádoucí vodní srážky, Cibule pak brzy zakoření a naraší (vytvoří tzv. puky). Jaro se má brzy otevřít a mé být teplé s občasnými srážkami. Matečné cibule nasadí cibulky dceřinné, které se rychle vyvíjejí a do ukončení vegetace, což bývá kolem poloviny června, dostatečně zesílí. Žádáme totiž cibule co nejsilnější, poněvadž jen u těch můžeme předpokládat, že bohatě pokvetou.

Tulipány

Technika pěstování tulipánů

Tulipány množíme vegetativně cibulkami, které se vyvíjejí na basi cibule matečné. Cibule vysazujeme na podzim, koncem září a v říjnu. Vysazujeme do řad vzdálených 25—30 cm, v řadách pak na vzdálenost 12—15 cm. Hloubka výsadby se pohybuje kolem 10 cm. Vysazujeme do předem motyčkou vyhloubených rýh. Pomocí sázecího kolíku nedoporučujeme sázet, poněvadž cibule nezapravujeme stejnoměrně hluboko do půdy. Ve velkém můžeme vysazovat do mělkých brázdiček. Po nasázení povrch pozemku urovnáme, při pěstování ve velkém můžeme mírně uválet. Do příchodu zimy vysázené cibule zakoření a naraší. Na zimu poházíme pozemek slabou vrstvičkou částečně rozloženého hnoje. Chrání kulturu před silnými holomrazy a zároveň je na jaře dobrým hnojivém. V malém můžeme krýt i chvojím. Na jaře, hned jak oschne povrch půdy, vyhrábneme opatrně kulturu a ihned prokypříme. Za suchého období se staráme o závlahu. Občas přihnojíme hodně zředěným roztokem močůvky. Pěstujeme-li tulipány pro cibule, odstraníme jim včas květná poupata. Nejvhodnější je doba, kdy se začnou vybarvovat. Můžeme je v té době již použít k výzdobě váz. Ponecháme-li rostlinám květy, odčerpávají zbytečně množství živin, což je na úkor vývoje cibulí.

Až do doby sklizně se staráme o naprostou čistotu. Úzkostlivě střežíme kulturu před chorobami a škůdci. Vyskytnou-li se, zavedeme bezprostředně účinný boj.

Tulipány

Sklizeň a třídění tulipánových cibulek

Sklízíme obvykle v červenci v době, kdy nadzemní části zaschly. Vadná je předčasná sklizeň. Cibule vyndáváme opatrně z půdy pomocí lopatky i s nadzemními částmi. Klademe je na truhlíčky, na nichž je necháváme v příhodné místnosti dosušit. Potom teprve cibule čistíme a třídíme. Nejsilnější cibule schopné rychlení dáváme do I. tř., drobnější cibulky, u nichž předpokládáme květ, do II. tř., drobné do III. tř. První třídu použijeme k rychlení, II. a III. tř. na podzim znovu vysázíme.

Rychlení tulipánů na balkonové výsadby

K rychlení vysazujeme cibule již koncem září do květináčů. Na drenážní otvor dáme drenážní střípek a na něj ještě vrstvičku písku. Pak naplníme asi do dvou třetin květináč pařeništní zeminou, na jejíž povrch

posadíme několik cibulí a doplníme zeminou až do výšky asi 2 cm od vrchního kraje. Osázené květináče zavlažíme a založíme v zahradě v příhodném místě, nejlépe ve vyhloubeném základu, chráněném dřevěným rámem a prkennými deskami. V zahradnické praxi se květináče staví do vyvezeného pařeniště. Proti škůdcům, hlavně myším, se chráníme tak, že každý osázený kvě¬tináč poklopíme menším květináčem. Cibule do příchodu zimy v květináčích naraší,když předem zakořenily. Tulipány zůstávají založené až do doby vlastního rychlení, třeba až do předjaří. Pak je přenášíme do místnosti s teplotou 12—15° C. Ze začátku je necháváme zatemněné (poklopené květináči). Až se vyvinou listy a ukáží se poupata, teprve odtemníme. Rychlení se tedy děje při nižších teplotách. Vyšší teploty jsou na závadu. Odrychlené cibule jsou velmi zesláblé. Chceme-li je znovu použít do kultury, musíme je aspoň 2 roky pěstovat, než dostatečně zesílí. Teprve potom je můžeme znovu použít k rychlení.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ