Okrasné trávy – ideální pro rozpálené balkony

Okrasné trávy a traviny jsou zcela neprávem opmínejné druhy květin, který na balkon nebo terasu můžeme umístit jako soliterně, tak i jako součást kombinovancýh květinových truhlíků . Mezi ně zahrnujeme, pro praktické účely, i ostřice a suchopýry, sítiny a biky). Původní traviny daly světu první zdroj potravy a dodnes představují hlavní potravinu lidstva (obiloviny, včetně prosa, rýže a

kukuřice); byly zdrojem prvního cuk ru (třtina cukrová) a daly Starému světu i první papír (šáchor — Cyperus papyrusj) . Jako typické kosmo politní a nejlépe přizpůsobivé rostliny mají největší podíl na přirozeném ve getačním pokryvu Země, mnoha krajinám vtiskují výlučným postavením svůj charakter (stepní oblasti, louky a pastviny v kulturních krajinách, horské travní porosty nad hranicí le sa) a se svými 6 až 7 tisíci druhy ná- ležejí k nejrozsáhlejším čeledím naší planety.

Okrasné trávy ve výsadbě

Přesto v sadovnické praxi a zejmé na v balkonech a terasách doposud nenašly tomu odpovídající uplatnění, nanejvýše je známe jako komponenty okrasných trávníků. Teď máme na mysli jejich uplatnění jako samostatné kultury okrasné, ať již jako kompozičního

partnera clo trvalkových záhonů nebo solitérní působení (vzrůstných druhů) ve volných trávníkových plochách anebo jako samostatné travinové partie v okrasné zahrádce.

Okrasné trávy 1

Jejich předností není barevnost, ale naopak jemná tónina barev (listy hnědé, purpurové, modrozelené, modré, zelené, žluté i pestrobarevné — pruhované), dále forma růstu (tvar trsu) a nakonec i mimořádná krása květenství některých druhů (Cortaderia selloana, Miscanthus sacchariflorus, Pennisetum atd.), které, mimochodem, můžeme dále využít k dekoračním účelům k řezu, do suchých váz.

Okrasné traviny — a je jich dnes již kolem 100 pěstovaných druhů — přicházejí na naši zahrádku ze všech světadílů: ze stepí Asie a Afriky, z prérií Severní Ameriky, z argentinských pamp, ze stromovitých savan tropické Afriky, ze subtropických a tropických bambusových lesů (bambusy — a je . jich několik set druhů — jsou jedinými dřevinami mezi travami), rovněž až z arktického bezlesého pásma — tundry; na druhé straně i z bylinného patra našich středoevropských lesů, z rašelinišť a vřesovišť, z horských květnatých luk, z pobřežní vegetace rybníků, řek a moří. Proto tedy ta pestrost a barevnost listů i květenství, ale též odlišnost nároků na stanoviště!

Specifické uplatnění mají okrasné traviny v na terasách a atriových zahrádkách, kde právě jejich jemná a hlavně dlouhodobá krása vhodně doplňuje klidnou atmosféru tohoto prostředí. Vysoká odolnost vůcči prudkému slunci a suchu – to jsou vlastnosti, které u velké části balkonových rostlin někdy marně hledáme. Většina z okrasných travin navíc v našem klimatickém pásu roste jako trvalka, a je tedy o důvod více ji vyzkoušet i jako balkonovu rostlinu

 

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ