Jak pěstovat slaměnky

Když zničí mráz poslední podzimní květy na zahrádce, uvažujeme, čím bychom ještě mohli vyzdobit vázy v bytě. Rádi sáhneme po pěkně zbarvených větévkách některých listnáčů, kombinovaných s různou zelení jehličin a také větévek, obsypaných bohatstvím okrasných plodů dřevin – stejně jako jsme psali v článku Inspirace pro podzimní truhlíky.  Vedle toho se však naskýtá ještě jedna cesta, umožňující nám výzdobu příbytků přírodními květy po celou zimu. např. slaměnek, nebo okrasných travin, z nichž lze při troše vkusu uspořádat pohledné kytice. Stačí jen, budeme-li na tyto rostliny pamatovat při výsadbě balkonových letniček a také peren. Jejich kultura není nijak obtížná, neboť nemají žádné zvláštní požadavky ani na půdu. Vždyť je známo, že sice v silné zemi bujně rostou, vždy však na úkor bohatého květenství. Při kultuře je snad néjdůležitější vystihnout náležitou dobu sklizně a volit vhodný postup při sušení slaměnek, aby si květy zachovaly svůj tvar a hlavně barvu.

Slaměnky – ty nezvadnou

SlaměnkyTěmto slaměným květům,čili slaměnkám, říkají někde též „nesmrtelky“. Dříve patřily k velmi slavným květům. z nichž se vily tzv. kytice „Makartovy“, nazvané podle vídeňského malíře Makarta, který jich jako první používal ke zdobení vaz ve spojitosti s různě zbravenými listy okrasných dřevin, s ozdobnými travinami a rozličnými větévkami keřů a palem, které se k tomuto účelu sušily, preparovaly, barvily a také stříbřily, nebo i zlatily. Tehdy se většinou květy slaměnek i větévky s plody, nebo palmy, vozily ze zahraničí. V dnešní době si můžeme docela snadno celý moderní sortiment slaměnek vypěstovat sami na našich zahrádkách nbeo za oknem.

V podstatě rozdělujeme tyto rostliny na jednoleté, dvouleté a vytrvalé. V docela malých zahrádkách omezíme jejich sortiment pouze na druhy, jež nezaujímají mnoho místa a nevyžadují žádné zvláštní pěstitelské péče. a to ani později, např. barvením květú. Budeme tedy volit druhy, které si svou přirozenou barvu spolehlivě udrží.

Druhy slaměnek

K vynikajícím slaměnkám řadíme především intenzívně zbarvenou, tmavomodrou statici (Statice sinuata atrocoerulea), světle modrou Catananche coerulea a také sytě růžovou statici S. s. rosea superba. Něžnými kvítky vynikají další slaměnky Acroclinum roseum plenům Xeranthemum. Ze žlutě zbarvených slaměnek je oblíbený mohutný žebříček Achillea eupatorium Parkeťs var., který ale patři již ke známým dekorativním trvalkám. Z dalších slaměnek si zasluhuje zvláštní zmínky Helichrysum arenarium a bíle kvetoucí Ammobium alatum grandiflorum a také velmi známé Helichrysum monstrosum v celé pestré škále barev K výzdobě váz můžeme též s výhodou použít plodů různých bodláků a travin, ať již přirozených, nebo barvených. Budeme-li tyto rostliny pěstovat v chudších, písčitých půdách, dají se mnohem snadněji usušit. Z letních slaměnek se hodí k sušení a pozdější výzdobě váz vedle již jmenovaných např. Gypsophilla elegans, Helichrysum foeíidum, Lunaria biensis (dvouletka), zvaná též „Jidášův peníz“, Nigella damascena, které se také říká ..krásná paní v zeleném, pěstovaná’hlavně pro ozdobné plody. Statice bonduelli, Statice suivorowii a Xeranthemum ve více barevných odrůdách.

Z vytrvalých rostlin se nejlépe hodí k sušení květů např. Achillea eupatiorum Parkeťs var., červené kvetoucí Achillea millefolium Kellicay, plnokvětý. bíle kvetoucí žebříček Achillea ptarmica The Pearl, kociánek Antennaria margaritacea, rmen Anthemis tinctoria, trávnička Armeria formosa, Catananche coerulea, kulovitý bodlák Echinops ritro, máčka v různých druzích, např. Eryngium alpinum, známý a velmi oblíbený „nevěstin závoj“ — šater Gypsophilla paniculata, jak jednoduchý. tak plnokvětý, ale též vytrvalá slaměnka Helichrysum v několika druzích a dokonce i protěž alpská Leontopodium alpinum, „Jidášův peníz“ s plody Lunaria rediviva., nebo známé „židovské třešně“ Physalis franchetti. Statice tartarica je nej vděčnější stříbřitě bílou rostlinou jak k výzdobě váz, tak i k vití věnečků.

Předpěstovaná sadba i sazemce letních a vytrvalých slaměnek se dají obvykle koupit, v zahradnictví, avšak některé, jež velmi špatně snášejí přesazování, je nutno vysévat přímo na místo. Helichrysum monstrosum si vedle dalších slaměnek můžeme předpěstovat v pařeništi, avšak na místo je vysazujeme o něco později, až s letními astrami. Podobně vysazujeme též letní druhy static a „krásnou pani v zeleném“ — Nigellu.

Vytrvalých slaměnek nemusíme mít na zahrádce příliš mnoho, neboť se většinou dosti mohutně rozrůstají a tak stačí pouze několik rostlin zcela krýt domácí potřebu. Květy k sušení trháme, až když jsou dokonale vyvinuté, ne však překvetlé. spíše trochu méně rozkvetlé, neboť některé z nich ještě při sušení „dojdou“. Slaměnky sušíme nejlépe ve vzdušné místnosti, ne tedy na slunci, které by jim odebralo barvu. Před upotřebením je necháme po nějakou dobu ve vlhčím prostředí. aby nasály vláhu a změkly a při vazbě se nelámaly. Každý zahrádkář si časem vybere druhy, jež mu nejlépe vyhovují, avšak bez static, ať již letních nebo vytrvalých, nebo helichrysa, se nikdo neobejde.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ