Jak pěstovat gerbery v květináči ?

Jednou z nejoblíbenějších módních řezaných květin posledních let se u nás stává gerbera, která patří mezii nejmladší květinové kultury jak našich, tak i zahraničních zahradnictví. Tyto originální a elegantní květiny s obsáhlou barevnou paletou a všestranným použitím poprvé objevily na Tempelské výstavě v Londýně, a to formou vyšlechtěnou Richardem Erwinem Lynchem z botanické zahrady v Cambridge. Gerbery si rychle získaly své obdivovatele a první firmy v Anglii Veitch a synové, ve Francii Adnet v Cap ďAntibes i jiné je začaly pěstovat. Nový směr v pěstování gerber se datuje od roku 1922, kdy německý zahradník Diem v začátcích společně se Steinauemem v Juan les Pins ve Francii a později samostatně v Bordigheru v Itálii získává z málo produkčního klonu gerber odrůdy vysoce produkční s velmi květy pestrých barev. Úspěch Diema, Adneta a ostatních průkopníků inspiroval firmy v Holandsku, Německu a dalších zemích v zavádění gerber.

Vývojový trend posledních 10—15 let plně nasvědčuje tomu, že pěstování gerber a rozšiřování jejich ploch má vzestupnou tendenci. V závislosti na rozšiřování pěstebnich ploch vzrůstají i nároky na kvalitu rostlin. Má-li být kultura gerber přitažlivá a ekonomicky výhodná musí výsadbový materiál v maximální míře splňovat nejdůležitější požadované vlastnosti platné pro šlechtitelské cíle: správný tvar květu, barva květu, produkci» odolnost vůči chorobám, velikost květu, vytrvalost řezaných květů, pevnost stopky, vzdušný habitus trsu a dobrou rozmnožovací schopnost.

Generativním množením gerber, jejich cílevědomým křížením a vlastní selekcí bylo v minulém období, jak u západních firem zabývajících se pěstováním gerber vyselektovány různé formy,, které se od sebe liší tvarem i velikostí květů, počtem tvarem a velikosti okvětních plátků. Taktéž uvnitř forem se projevuje různorodost, pokud jde o barvu květů,. úrodnost a v neposlední řadě odolnost vůči chorobám.

V lkatalozích, cenících a na výstavách se zvláště v zahraničí užívají různá vžitá nebo postupně zaváděná pojmenování forem gerber, a to mnohdy podle forem, popřípadě šlechtitelů, u nichž vznikly

  • Forma Diem vznikla kolem roku 1906. Vyznačuje se malými květy o průměru 7—13 cm, úzkými okvětními plátky, které jsou asi 3 mm široké v dolní části plátku.
  • Forma Alkemade — základem pro vznik této formy byla červeně kvetoucí gerbera z Tasmánie. Květy jsou veliké až 18 cm. Okvětní plátky jsou široké a v několika řadách.
  • Forma Alkemade floře pleno se podobá předcházející formě. Trubičkové květy jsou dlouhé, rozvinuté, barevně podobné nebo totožné jako okvětní plátky. Květ je plný
  • Forma Bloemfontein se vyznačuje velkými květy v zajímavých lesklých barvách. Široké okvětní plátky jsou ve 2—3 řadách. Stopky jsou dlouhé a pevné. Tato forma je velmi úrodná. Rostliny nevytvářejí mnoho listů. Tato forma vznikla u firmy Boomhouwer a Harting & Zn, Aailsimeeru v Holamdsku. Typický zástupce holandské řady. Kvalitou květů i produkcí je možno tuto formu hodnotit vysoce.
  • Forma Leuchtfeneretsonderauslese — okvětní plátky jsou ve dvou řadách. Květv této formy nejsou plně vyrovnané, zvláště v šířce jednotlivých okvětních plátků.Mezi touto formou se vyskytují jedinci, kteří mají velmi široké a krátké okvětní plátky. Květ je téměř plochý. Okvětní plátky mohou být také o něco užší, obloukově vyhnuté.
  • Forma van Wijk byla vyšlechtěna firmou van Wijk v Aailsimeeru v Holandsku. Gerbera je téměř totožná s formou Alkemade.
  • Forma Gossen, Jongenelen, Frandsen: pojmenování zůstalo podle firem, kde vznikly. První dvě jsou holandské, třetí dánská. Vyznačuje se širokými okvětními plátky a tvrdou stopkou.
  • Forma Fantásia – Duble Gerbera se objevuje v obchodní sféře v USA. Vyznačuje se květy plnými, kde okvětní plátky jsou různě dlouhé. Při generativním rozmnožování je asi 75 % jedinců plnokvětých.
  • Forma Superba se vyznačuje velmi velkými květy nad 13 cm. Produkce květů: 20—50 ks z rostliny.
  • Forma Florist: klony této formy pocházejí od M. J.Hoogenbooma z Holandska. Vzhledové jsou podobné formě Bloemfontein. Druhy této formy se vyznačují velkou odolností vůči nejnebezpečnéjší chorobě gerber vadnutí, jenž způsobují půdní houby.

Heterozygotnost gerbery způsobuje nespočetné kombinace při generativním množení. Na podkladě dvouletého sledování bylo v vyselektováno 80 klonů gerber v základních barvách z celkového množ ství 12 700 jedinců. Jde o jednu z metod výběru klonových jedinců, která je umožněna jen závodům s vel kou pěstební plochou. Tyto vybrané klony byly intenzívním vegetativním způsobem namnoženy a v současné době jsou v dalším selekčním sledování. Hlavní pozornost při zušlechťování gerber patří formám jednodu

chým, neboť jejich květy jsou charakteristické pro gerberu.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ