Cibuloviny ? Na balkon mohou i rychlené

Rychlené cibulovíny jsou zcela běžnou kulturou zahradictví, které jimi výhodně rozšiřují sortiment kvetoucích rostlin v zimním  a jarním období. Rychlením se zabývají i drobní pěstitelé, kteří většinou mají í dostatek vlastních zkušeností; vždyť nejde o nic nového. Pro ty, kteří začínají nebo se potýkají s neúspěchy, si zopakujeme hlavní zásady . Některé cibuloviny totiž již do vhodných nádob vysazujeme právě teď – v průběhu i na konci léta.

Především si můžeme odlišit přírychlování od vlastního rychlení Přirychlováním pouze poněkud zvýšenou teplotou a zálivkou uspíšíme květinám o 14 dní či měsíc příchod jara. Přirychlování lze doporučit i nezkušeným. Hlavní chybou, které se můžeme dopustit, je příliš náhlé zvýšení teploty. Pro přirychlování můžeme použít velmi široký sortiment cibulovin, nejen obvyklé tulipány, hyacinty a narcisy, ale zvláště všechny drobné cibuloviny jako krokusy, modřence, ladoňky, ladoničky a další. Na vlastní rychlení musíme být mnohem lépe připraveni a důsledně dodržovat určitý postup, chceme-li dosáhnout spolehlivého vykvetení v zimním období.

Pro vánoční rychlení, ale i lednové a únorové termíny se používají preparované cibule, tj. cibule připravené k rychlení tepelným ošetřením. Podstatou tohoto ošetření je uložení cibulí po určitou dobu při nízkých teplotách, a to při tradičním chlazení při teplotě 9 °C, u modernějšího způsobu v teplotě 5 °C. Od těchto teplot jsou také odvozené pojmy pro prepa rované cibule: devítistupňové tulipány, ale i hyacinty a narcisy nebo pětistupňové tulipány, kterým se také říká „Coronado“. Zvláště použití pětistupňových tulipánů je pro zahradnictví moderní, progresivní způsob k dosažení kvalitních řezaných květů v období, kdy jsou nejvíce žádány. Podstatnou předností tohoto způsobu rychlení je možnost vysazovat cibule přímo ve skleníku do volné půdy, takže odpadá pracné přenášení truhlíků ze zakládky nebo také zařizování zakořeňovacích prostorů. Aby rychlení preparovaných cibulí a zvláště pětistupňových tulipánů bylo úspěšné, je nezbytné dodržovat přesnou metodiku, kterou obvykle doporučí dodavatel. 

Tulipány a narcisy vhodné k rychlení

Devítistupňové tulipány se vysazují do truhlíků a zakořeňují v zakládce a rychlí tradičním způsobem. Úspěch rychlení velmi závisí na vhodném výběru odrůd. V současné době se u tulipánů dává přednost vyšším odrůdám k řezu; jen zřídka se rychlí v hrnkách. Pětistupňové jsou určené výhradně k řezu. Pro rychlení v hrnkách nebo miskách se dosud nejčastěji používají hyacinty. Většina běžných odrůd je k rychlení vhodná, zvláště na středně rané a pozdnější termíny. K nejvýznamnějším náleží bílé ’L’Innocence’, ’Carnegie’, růžové ’Anna Marie, ‘Pink Pearl’, ’Marconi’, ’Lady Derby’, červené ’Jan Bos’ a modré ’Delft Blue’, ’Ostara’, ’Bismarck’. Z tulipánů se pro rychlení v hrncích mohou použít odrůdy ze skupiny jednoduchých raných, např. ’Joffre’, ’Ibis’, ’Van der Neer’, ’Christmas Marvel’, ’Charles’ a především ’Brilliant Star’ a ze skupiny plných raných nyní mé¬ně rozšířených jsou to např. ’Electra’ a ’Oranje-Nassau’. Z odrůd k řezu ná¬leží k nejvýznamnějším ’Demeter’, ’Olga’, ’Pink Trophy’, ’Gander’, ’Kees Neliš’, ’Lustige Witwe’, ’Paul Rich¬ter’, ’Prominence’, ’Bing Crosby’ aj.

Pro tepelnou přípravu na 5° se nejčastěji používá odrůda ’Apeldoorn’ a její žluté formy. Nejvýznamnější narcisy k rychlení jsou ’Carlton’, ’Golden Harvest’, ’Flower Record’, ’Ice Fol¬lies’, ’Barret Browning’, ’Edward Bux¬ton’ a další. Významnou cibulovinou k rychlení jsou holandské kosatce, které lze snadno tepelně ovlivnit a mohou být připravovány na rychlení po téměř všechna roční období. Všechny holandské kosatce se k nám dovážejí. V posledních letech se i u nás začínají rychlit lilie a gladioly. Jejich rychlení je poměrně náročné, především z hlediska požadavků na světlo a teplo.

Jak správně postupovat při rychlení

Postup při rychlení: pro rychlení vybíráme vždy jen zdravé cibule první velikostní třídy, tj. tulipány 12 cm v obvodu, hyacinty nejméně 16 cm, narcisy 2—3osé nebo velké kulaté cibule. Použijeme jen odrůdy vhodné k rychlení, na rané termíny preparované cibule. Nikdy nepoužíváme cibule již rychlené. Cibule vysazujeme podle doby, na kterou rychlíme v září až říjnu, při čemž musíme počítat, že doba od výsadby do květu trvá asi 4 měsíce. Vysazujeme do hrnků nebo misek po jedné či více cibulích, odrůdy k řezu do truhlíků. Půda pro výsadbu musí být zdravá a lehká; nemusí být výživná, potřebné látky k růstu čerpají rostliny z cibule — tedy ani nepřihnojujeme

Vysazené hrnky založíme na záhon v zahradě nebo v pařeništi.  Místo zakládky musí být chráněné a propustné. Záhon vyhloubíme asi na 20 cm, hrnky nebo balkonové truhlíky narovnáme těsně vedle sebe a zasypeme nejdříve vrstvou písku a potom asi 15—20 cm vrstvou zeminy nebo rašeliny. Teplota půdy v zakládce nemá přesáhnout 10 °C, také vlhkost má být dostatečná, cibule nesmějí přeschnout. Půda na povrchu může lehce promrznout, před příchodem silnějších mrazů musíme ale povrch ještě přikrýt listem, chvojím apod., aby půda nepromrzla do hloubky a hrnky bylo možné v potřebnou dobu vyjmout. Nemáme-li možnost umístit cibule venku, můžeme je uložit doma ve sklepě. Musí tam být ale dostatečně chladno a nesmíme je nechat přeschnout.

Cibule potřebují k zakořenění 10 až 12 týdnů. Dokud dostatečně neprokoření, nemůžeme je přenášet do místosti, protože výsledek rychlení je na této skutečnosti značně závislý. Při začátku rychlení je nejprve umístíme ve tmě, aby se prodloužily narašené puky, při pozdním rychlení je stavíme přímo na světlo.

Hloubka výsadby je pro různé cibuloviny odlišná. Tulipány a hyacinty se vysazují tak hluboko, aby špička cibule byla nad povrchem půdy. Rychlí se při teplotě 18—20 °C, teplota nemá kolísat, později se může snížit. Důležitá je i pravidelná a dostatečná zálivka odraženou vodou. Vykvétají za 3—4 týdny. Narcisy se vysazují tak hluboko, aby špička ci¬bule byla mírně zasypána zemí. Narcisy nemusí být při začátku rychlení umístěny ve tmě a rychlí se při nižších teplotách, tj. 10-12°, později se zvyšuje na 16°.Drobné cibuloviny se přirychlují obvykle od konce ledna při nižších teplotách, tj. kolem 10 °C, na světle.

BEZ KOMENTÁŘE

ZANECHAT ODPOVĚĎ