Primule

Prvosenka Primula — v časně kvetoucích druzích se hodí velmi dobře pro osázení okenních truhlíků. Z evrop­ských druhů P. acaulis kvete již v dubnu—květnu, obyčejně velmi bohatě a má jen jeden kvítek na stopce. Trsy vyro­stou do výše až 10 cm. Barva květů je různá, bílá, žlutá, fialová, červená a křížena s P. elatior, petrklíčem našich lesů, a s P. officinahs, petrklíčem našich luk, dala míšence vyznačující se zčásti květy jednotlivými, záhy se objevují­círni, a pak květy v okolících. Jako u P. acaulis, také míšenci kvetou v různých barevných odstínech až po dobu 6 týdnů. Jsou mezi nimi také sorty s květy dvojitými a pinými. Vel­mi bohatě kvete P. průhoniciana (překřtěná na Purpurkis­sen). Je to míšenec P. Juliae s P. acaulis. Sytě nachově modré květy se objevují někdy již v březnu. Je nízká, a proto se hodí jen do truhlíků v přízemí. Jako všechny dru­hy se sytými barvami květů neuplatní se pině ve stínu, zato však dobře na slunci.

Docela jiného rázu je až 30 cm vysoká čínská P. veitchři. Tmavší fialově růžové květy mají ve středu oranžovou skvrnu. Kvete v květnu—červnu. Přes zimu potřebuje leh­ký kryt chvojí nebo odřezky z trvalek.

Prvosenky se rozmnožují výsevem, jednotlivé variety a sorty dělením v srpnu nebo také hned po odkvětu. Se­meno se vysévá do truhličků do písčité polotěžké země již v lednu—únoru, jde-li o vypěstování silných trsů v prvém roce, nebo do pa,řniku v březnu—dubnu. Semeno podržuje klíčivost po 2-3 roky a vzchází obyčejně do 14 dnů. Vzešlé rostlinky se záhy rozsázeji, a pak vysázejí na záhony ve volné půdě. Milují těžší a dostatečně vlhkou zem. Nejhezčí semenáčky se rozmnožují dělením trsů.

Nízké druhy (P. acaulis, P. průhoniciana) se uplatní v pří­zemí, vyšší také v patrech, ve stínu bílé a žluté odstíny. Ne­doporučuje se vysazovat do korýtek směsici barevných sort. Nejlépe se uplatní vždy truhlíky osázená jen jedinou sortou. Nejhezčí je, když je celý dům osázen stejně.