Pěstování orchidejí

Milovníci a domácí pěstitelé květin mají představu pěstování orchidejí spojenou s vlhkým horkem tropických pralesů, nebo výsušným vedrem savan a přece existuje velká řada druhů rostoucích v mírném pásu, tedy i u nás, které lze s úspěchem pěstovat na zahradě ve vlhčí části alpina, v trávníku, nebo v bažince. Je ovšem pravda, že velikost květů […]

Macešky a jiné dvouletky do balkonových nádob

Za balkonové dvouletky považujeme rostliny kvetoucí a plodící v druhém roce po výsevu. Z květin u nás oblíbených jsou to především: macešky, pomněnky, chudobky či sedmikrásy, silenky, zimní fialy či laky, hvozdíky bradaté, dvouleté karafiáty, malvy či slezy, noční fialy a měsíčnice. První tři druhy se vysévají již v červnu – července, silenky v srpnu […]

Množení trvalek dělením

Z různých způsobů množení okrasných rostlin, zvláště trvalek, tzn. květin, kterým po ukončení vegetace odumírají nadzemní části a kořeny přezimují, aby na jaře znovu vyrašily, je nejsnazší množení dělením trsů. Tímto způsobem rozmnožujeme rostliny po odkvětu v době vegetace, t. j. v srpnu až do poloviny září. Z nejznámějších trvalek, které množíme dělením, jsou: Antennaria […]

Nenáročné balkonové trvalky

Množení trvalek je velmi snadné a je tak trochu smutné, že většinu trvalek si dnes lidé na zahrady a balkony pořizují v zahranických centrech, a nemnoží si je sami.  Pěstování i jejich množení je totoiž většinou nenárořné, stejně jako některé trvalky samé Badan srdcolistý (Bergenia nebo Saxifraga cordifolia) 30—40 cm vysoký s hustými vrcholíky květů […]

Přesazujeme a množíme trvalky

Jak vlastně  množit trvalky, jak je rozdělovat, přesazovat a jak s nimi máme vůbec na záhoně a přesazování na blkon zacházet. Při množení trvalek je důležité všimnout si, jaké mají kořeny, jak tyto kořeny vyrůstají a podle toho si je můžeme rozdělit do několika skupin. Do první skupiny bychom mohli zařadit rostliny, které mají reservní […]

Astry – nádherné balkonové květiny

Pěstování aster má v Čechách dlouhou tradici – už za socialismu byly astry velmi populární, celá řada jich tehdy byly zapsána do listiny povolených odrůd . Tyto druhy aster pak přetrvaly do dnešních dnů a vracejí se díky své barevné zajímavosti a vysoké dolnosti vůči chorobám na zahrady a balkony i dnes Bukett světle modrá […]

Orlíčky do každé malé zahrádky

Orlíčky se odedávna pěstují v našich zahrádkách, zvláště venkovských, jako oblíbená a vděčná trvalka. Její rodové jméno Aquilegia je odvozeno od latinského slova „aquilegus“, což znamená sběrač vody. Míněn tím byl patrně tvar květní korunky, kterou by bylo možno nabírat vodu. České jméno orlíček vzniklo vlastně nesprávným přetlumočením z latiny, poněvadž Aquilla znamená orel.V  našich […]

Modře kvetoucí skalnička – Modroušek

Edraianthus (Hedraeanthus) modroušek je vytrvalá rostlina kvetoucí krásnými modrými zvonky, výjimečně též bílými, rostoucí divoce většinou na Balkáně. Všechny druhy milují výslunné suché stanoviště. Ve vlhkých letech se stává, že rostliny uhnivají i na dobře drenážovaných stanovištích a proto je nutno je chránit před deštěm tabulkou skla, PVC fólií apod. Nejkrásnější a nejvíce vyhledávaný druh […]

Hořec – modře kvetoucí trvalka

Hořec je vytrvalá trvalka – skalnička, která se používá už po léta k osázení skalek, malých zahrádek nebo kamnneých koryt a větších nádob.  Nádherné modré zvonce Centiana acaulis otočené dychtivě proti slunci svým vyzývavým postojem jako by k sobě chtěly přilákat co nejvíce včel, dělají na našich skalkách z jara nej větší okrasu. Je nutné […]

Čemeřice – květina pro jarní truhlíky

Pokud hledáte odolnou trvalku, která rozzáří Vaše jarní truhlíky, máme pro Vás tip – Čemeřici. Samotný rod Helleborus — čemeřice Má přes 40 druhů, více zahradních odrůd a kříženců. Převládali druhy trvale zelené, vysoké od 30 do 80 cm. Zahrádkáře zajímají druhy nízké. Helleborus niger — čemeřice černá neboli sněhovka Čemřice je trvalka s trvale […]